Vår historie

Historien om Conrad Langaard og hans familie er et stykke Norgeshistorie. Hans far var sjøkaptein av dansk ætt i Lillesand som blant annet opererte som blokadebryter i Terje Vigens tid. Etter hans død dro Conrad som 14-åring sammen med sin bror Mads (som ble grunnlegger av Frydenlunds Bryggeri A/S) til hovedstaden for å prøve lykken og utdanne seg i handelsfaget.

Og den 26. april 1854 står følgende avertissement å lese i Morgenbladet:

«Undertegnede har idag etablert Tobaksfabrik & udsalg i Gaarden No. 22 i Storgaden, hvilket jeg tillater mig at bekjentgjøre, idet jeg anbefaler mit Fabrikat på det Bedste.»
– Christiania, den 22 April 1854. Conrad Langaard.

Det var i samme år Norge fikk sin første jernbane og Krimkrigen raste på sitt verste. Conrad Christian Parnemann Langaard, som var hans fulle navn, tok riktignok ut sitt handelsbrev allerede i 1850. Han drev i noen år en tobakksfabrikk med Hans Lauritz Mogensen som kompanjong. Deres veier skiltes i full forståelse og kort tid etter ble Conrad Langaard A/S startet.

Utdrag fra informasjonstrykksak produsert i 1930:

«Fabrikkens grunnlegger, Conrad Langaard, startet sin fabrikk i en beskjeden målestokk, men drev sin bedrift opp til den største i sitt slag i landet. Den beskjeftiget ved hans død en arbeidsstokk på 400 mann og forarbeidet ca. 1/4-part av all den råtobakk som blev innført. I 1871 flyttet fabrikken til sin nuværende adresse, Pilestrædet 56. Conrad Langaard døde i 1897, og ledelsen blev da overtatt av hans eneste sønn, Rasmus Langaard. Også under hans tid fortsatte fremgangen og nødvendiggjorde nye utvidelser. Han døde allerede i 1908 og efterlot seg betydelige legater til fordel for sine medarbeidere og funksjonærer. Den nuværende innehaver, Conrad Langaard, overtok fabrikken som eneinnehaver da han blev myndig i 1911. I 56 år har grosserer Otto Tidemand stått som firmaets medarbeider, siden 1885 som innehaver av dets prokura.

Conrad Langaards tobakkfabrikker omfatter alle grener av tobakkindustrien, og Langaards fabrikata har alltid hatt et utmerket ord på sig. Fabrikken er blitt belønnet med prismedalje på alle utstillinger hvor den har deltatt, blandt annet i Kjøbenhavn, Wien og Filadelfia. Betegnende for den posisjon fabrikken inntar, er det, at ved utstillingen i Bergen i 1898 fikk firmaet den eneste gullmedalje, og ved jubileumsutstillingen 1914 den eneste Grand Prix som blev utdelt i branchen. Conrad Langaard har tradisjon å bygge på og anseelse å oprettholde, og deri har kundene den beste garanti.»

Fra Skråtobakkfabrikken

Gammelt foto av menn som jobber i Conrad Langaard

Skråfabrikken til Conrad Langaard. Efterat råtobakken er blitt omhyggelig behandlet og sortert i dekks- og innleggsblad blir den spunnet i streng fra den tykkeste til den tynneste. Strengen blir derefter forarbeidet til ruller av den riktige vekt, og disse ruller gjennemgår så en lang og omhyggelig presningsprosess. Det utmerkede råstoff og den store erfaring og omhu i fabrikasjonen gir Langaards skråtobakk den særpregede og friske smak som gjør at den i store deler av vårt land er praktisk talt enerådende. For å beskytte kundene mot forveksling er hver rull merket med C. L. og forsynt med kontrollapp inni. Også for snus har Langaard en helt moderne fabrikk som leverer de anerkjente merker, i finsnus «Svensk snus nr. 1» og «Diamant snus» og i grovsnus «Rapé nr. 3». Langaards fabrikk kan tilfredsstille enhver smak.

Fra Cigarfabrikken

Gammelt bilde av damer som håndterer tobakk på fanget.

Cigarfabrikken til Conrad Langaard Cigarfabrikken til Conrad Langaard Trykk for større bilde Fra cigarfabrikken Her fremstilles alle sorter cigarer. Blandt de mest kjente har vi merkene «Region», «Rosa Primera» og «Bella Rosa», og ikke å forglemme den populæreste wiffs i landet, den utmerkede «Langaards Havanna Whiffs» som er laget for hånd – ikke maskinarbeide. Bella Rosa Bella Rosa cigarer fra Conrad Langaard Karveriet til Conrad Langaard Karveriet til Conrad Langaard

Fra røktobakkfabrikken

I «Karveriet» fremstilles alle sorter røktobakk, fra den landskjente «Karvet-Blad» med vikingeskibet og «Mixture» i den grønne eske til den fineste og dyreste, nemlig «Four Crown». Av de nyere merker har vi den populære 1 krones «M. M. M. – Min Milde Mixture» og «Langaards Superior Mixture Extra» som har slått særlig godt an, ikke minst fordi den er billig og absolutt ikke biter på tungen. Det aller nyeste merke er Langaards «Trønder Mixture». Av langpipetobakker er det ingen som er mer kjet enn Langaards «Portorico nr. 1». Karvet Blad Karvet bladtobakk fra Conrad Langaard Milo Milo cigaretter fra Conrad Langaard Tip Top Tip Top cigaretter fra Conrad Langaard

Fra cigarettfabrikken

Gammelt bilde av sigarettmaskin hos Conrad Langaard.

Langaards cigarettfabrikk er den eldste i landet, men fullt moderne i enhver henseende. En enkelt av de nyeste maskiner produserer henimot en halv million cigaretter pr. dag. De gamle velkjente cigaretter, virginiacigaretten «Tip Top» og den orientalske «Milo» har sitt trofaste publikum. Den store nye 5 1/2 øres tyrkiske «Cigaretten med det grønne hjørnet», er nettop bragt ut i forbindelse med en navnekonkurranse. Det gjelder å finne et navn som er like bra som cigaretten.

Gammelt bilde av Conrad Langaards sitt dampskip.

Langaards fabrikk var en av de første som begynte med egen reisendebåt. Den første, dampbåten Conrad Langaard I, som var så kjent og velsett langs kysten, er nu blitt erstattet med en mer moderne båt. CL II Skip Conrad Langaard II

I 1972 inngikk Conrad Langaard AS en samarbeidsavtale med Fredrik Jebe & Co. AS, en bedrift de senere kjøpte. Da Conrad Langaard AS 1986 ble overtatt av Olav Thon Gruppen, ble produksjonen i Pilestredet lagt ned og overført til større produsenter i utlandet. Conrad Langaard AS flyttet til Alnabru.