Blå Strek 3

Rund og fyldig rulletobakk fremstilt av Burley og Virginia tobakk.

Varenummer: 3040
Produsent: Mac Baren Tobacco Company